งดตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก SERVER มีปัญหา ต้องการใช้ผลการเรียนให้ติดต่องานทะเบียนโดยตรง

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (คลิกอ่าน)