ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

งดตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก SERVER มีปัญหา ต้องการใช้ผลการเรียนให้ติดต่องานทะเบียนโดยตรง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย (สำหรับนร./นศ.ฝึกงาน)   สำหรับผู้ปกครอง   สำหรับผู้เรียน