งดตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องจาก SERVER มีปัญหา ต้องการใช้ผลการเรียนให้ติดต่องานทะเบียนโดยตรง

ประกาศรับสมัครครูจ้างสอนแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ 1 อัตรา (รายละเอียด)