พิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ตุลาคม 2559

 

หน้าหลักวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม          ลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัย         หน้าหลักสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4