ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 90 ถนนเทศา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. 0-34252-790 โทรสาร 0-34256-806
 
 
ประจำปีการศึกษา 2554
ประจำปีการศึกษา 2555
ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำปีการศึกษา 2557
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2559
 
   
ดูภาพขนาดใหญ
ปรับปรุงและพัฒนาโดย ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
webmater : นายสมชาย  ตะโกพร kag_06@hotmail.co.th
mailวิทยาลัย : Nakhonpathom02@vec.mail.go.th