Skip to content

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี

นที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม นำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู และลูกเสือเนตรนารี ร่วมกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายวาสนาดี รีสอร์ทแอนด์แคมป์ จังหวัดราชบุรี ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1uKFZHKSvCd...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567กิจกรรม : การเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1CD1ibxN-Yu2S2S2Kde1X64Z...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประเมิน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม : ประเมิน ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1XjQNNgrpXn36665hAqO65R3baKI...
Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กิจกรรม สอบปลายภาค ปีการศึกษา 2567 ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/.../1_7R6WOz5pbZy1Lq...
Read More
1 2 3 57