Skip to content

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว

โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP)

พร้อมทั้งมีการลงนามทำความร่วมมือ (MOU) ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทาง และเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สนใจเดินทางไปทำงาน ในสายวิชาชีพ ณ ประเทศญี่ปุ่น
Read More
1 2 3 24